miércoles, 9 de abril de 2014

Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià (FASPS-PV): Presentació del projecte Solidària (València - Abr...

Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià (FASPS-PV): Presentació del projecte Solidària (València - Abr...: La Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià (FASPS-PV) presentarà el projecte Solidària el p...

No hay comentarios:

Publicar un comentario